Hãy gửi CV cho chúng tôi

( Nếu chưa tìm được vị trí phù hợp. Hãy tham gia vào mạng lưới tuyển dụng của DHR, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay khi có vị trí bạn mong muốn.)

Nộp CV