Tuyển dụng làm việc tại nước ngoài

Việc học tập và làm việc tại nước ngoài hiện nay là cơ hội và trải nghiệm mang lại nhiều lợi ích cho người lao động, đặc biệt là lao động trẻ tại Việt Nam

DHR Partner là đối tác của các tổ chức tuyển dụng Quốc tế, luôn sẵn sàng mang đến cho các ứng viên chương trình/ dự án tuyển dụng hấp dẫn.