Trait Map- đánh giá tính cách nghề nghiệp. Tối ưu hóa kinh doanh thông qua phát triển con người trong tổ chức.

Trait-Map® được phát triển, cải tiến và khẳng định giá trị trong 15 năm. Là công cụ đánh giá tính cách mang tính thực hành và ứng dụng cao nhất trong các tổ chức hiện nay. Trait-Map sử dụng bộ câu hỏi được thiết kế đặc biệt và duy nhất trên thị trường (định dạng lựa chọn bắt buộc, không có câu trả lời đúng sai) để đánh giá các khía cạnh khác nhau của tính cách và mức tương quan giữa các yếu tố với nhau. Các câu hỏi mang tính sáng tạo giúp người tham gia thực hiện một cách tự nhiên nhất.

Dựa trên mô hình đo lường tính cách con người Big Five (Ocean) có thể đo đạc được những yếu tố như: tính kiên nhẫn, cởi mở, sự tận tâm, sự hướng ngoại, hợp tác, sự nhạy cảm… Bài kiểm tra còn xác định được 25 đặc điểm tính cách và tố chất có ảnh hưởng nhiều nhất đến hành vi con người.

Ứng dụng của Trait map

Phát triển cá nhân:

Kết quả của bài kiểm tra cung cấp góc nhìn sâu sắc về tính cách của cá nhân và hỗ trợ người tham gia nhận diện về các tính cách và tố chất của mình. Dựa vào kết quả này, người tham gia có thể nhận định rõ ràng về thế mạnh và điểm yếu của bản thân. Từ đó, đưa ra các quyết định lựa chọn bao gồm: sự ưu tiên phát triển và vận dụng tiềm năng tính cách trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong công việc.

Xây khung năng lực và Tuyển chọn nhân tài:

Bằng cách đo lường tính cách và định vị ứng viên /nhân viên trong tổ chức, Các nhà điều hành, Quản lý nhân sự có thể tìm ra hoặc sắp xếp các nhân tố phù hợp với vị trí tuyển dụng và môi trường văn hóa của công ty.

Phát triển nhân sự tổ chức và quy hoạch nhân sự kế thừa

Trait Map có thể hỗ trợ phác thảo bản đồ trực quan về các đặc điểm tính cách, tố chất của nhân viên hoặc giữa các nhóm/phòng/ ban trong tổ chức, để phân bổ lại nguồn lực nhân sự hiệu quả. Những người có vai trò lãnh đạo hoặc quản lý có thể sử dụng bài kiểm tra này để hiểu rõ hơn về tính cách và tố chất tiềm năng của đội ngũ của mình. Điều này giúp họ phát triển chiến lược lãnh đạo phù hợp, phân công công việc và tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho mỗi thành viên trong tổ chức.

Đào tạo và Phát triển của cá nhân và tổ chức

Bằng việc xác định khoảng cách giữa tố chất với vị trí công việc, các cá nhân/ tổ chức sẽ hoạch định được lộ trình đào tạo phát triển kỹ năng, kiến thức và các tiềm năng được chỉ ra trong bài kiểm tra. Khi người tham gia hiểu rõ tính cách và tố chất của mình, họ có thể cải thiện những khía cạnh mà họ muốn thay đổi, hoặc tập trung phát triển những thế mạnh họ đang có để phù hợp với định hướng phát triển của cá nhân và phù hợp với môi trường của công ty.

Tóm lại

Trait Map là một công cụ đo lường, phân tích dữ liệu đặc điểm cá nhân và tính cách của một người dựa trên các yếu tố như tính cách, tố chất và hành vi. Bài kiểm tra Trait Map không chỉ giúp người sử dụng hiểu rõ bản thân mình hơn mà còn cung cấp thông tin quan trọng cho việc phát triển cá nhân trong tổ chức. Trait Map còn đưa ra báo cáo và phân tích dữ liệu của đội ngũ trong tổ chức, hỗ trợ các tổ chức quy hoạch và sắp xếp nhân sự hợp lý và hiệu quả.

Kết quả cho bạn

  • Sử dụng các kỹ thuật quản lý cốt lõi để thúc đẩy kết quả tốt hơn
  • Phát triển khả năng lãnh đạo, động viên và truyền cảm hứng của bạn
  • Cung cấp khả năng lãnh đạo chiến lược cũng như quản lý hàng ngày
  • Đánh giá các kỹ năng quản lý của bạn
  • Nâng cao uy tín cá nhân trong tổ chức của bạn”

Kết quả cho tổ chức của bạn

  • Khuyến khích tư duy chiến lược ở cấp quản lý này, để thúc đẩy cải tiến kinh doanh
  • Thu hút các nhà quản lý cấp trung bằng việc đào tạo và phát triển – bằng cấp này được thiết kế để cung cấp các lợi ích rõ ràng, có thể đo lường được cho các chuyên gia có tâm với nghề
  • Tùy chỉnh chương trình này theo nhu cầu phát triển của bạn”